Phối cảnh dự án Ixora Hồ Tràm
Biệt thự Ixora Hồ Tràm
Condotel Ixora Hồ Tràm
The Grand Ho Tram Strip
Phối cảnh dự án Ixora Hồ Tràm
Thiên nhiên trời phú xung quanh dự án Ixora Hồ Tràm
Nhà mẫu Ixora Ho Tram
Nhà mẫu Ixora Ho Tram
Trạng thái:
Đang mở bán
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
512
Quy mô:
7,6ha
Mật độ xây dựng:
Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:7,6ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:512 Ngày hoàn thành:Quý 2/2025
Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:7,6ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:512
Ngày hoàn thành:Quý 2/2025