Dự án căn hộ Diamond Valley - khu đô thị Vạn Phúc
Dự án căn hộ Diamond Valley - khu đô thị Vạn Phúc
Dự án căn hộ Diamond Valley - khu đô thị Vạn Phúc
Dự án căn hộ Diamond Valley - khu đô thị Vạn Phúc
Dự án căn hộ Diamond Valley - khu đô thị Vạn Phúc
Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
12
Số tầng:
21
Số căn:
12000
Quy mô:
7.6ha
Mật độ xây dựng:
20%
Vạn Phúc Group Vạn Phúc Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:12 Số tầng:21
Quy mô:7.6ha Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:12000 Ngày hoàn thành:2023
Vạn Phúc Group Vạn Phúc Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:12
Số tầng:21
Quy mô:7.6ha
Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:12000
Ngày hoàn thành:2023