Showing all 4 results

Sắp mở bán
Giá: 120 triệu/m2
  • Số căn hộ: 12000
  • Mật độ xây dựng: 20%
Đang mở bán
Giá: 6 tỷ/ căn
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 23.5%
Đang giao dịch
Đang mở bán
Giá: 6 tỷ/ căn
  • Số căn hộ: 10000
  • Mật độ xây dựng: 30%