Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Số block:
Số tầng:
4
Số căn:
975
Quy mô:
55 ha
Mật độ xây dựng:
15%
Ecopark Ecopark
Loại: Nhà phố & biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:4
Quy mô:55 ha Mật độ xây dựng:15%
Số căn hộ:975 Ngày hoàn thành:2025
Ecopark Ecopark
Loại: Nhà phố & biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:55 ha
Mật độ xây dựng:15%
Số căn hộ:975
Ngày hoàn thành:2025