Phối cảnh dự án căn hộ Thủ Thiêm Zeit River
Thiết kế dự án Thủ Thiêm Zeit River quận 2
Thiết kế dự án Thủ Thiêm Zeit River quận 2
Thiết kế dự án Thủ Thiêm Zeit River quận 2
Thiết kế dự án Thủ Thiêm Zeit River quận 2
Tiện ích căn hộ chung cư Thủ Thiêm Zeit River quận 2
Tiện ích căn hộ chung cư Thủ Thiêm Zeit River quận 2
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
32
Số căn:
300
Quy mô:
9.1258m²
Mật độ xây dựng:
VGSE VGSE
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:32
Quy mô:9.1258m² Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:300 Ngày hoàn thành:
VGSE VGSE
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:32
Quy mô:9.1258m²
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:300
Ngày hoàn thành: