Tiện ích nội khu dự án căn hộ MT Eastmark City
Tiện ích nội khu dự án căn hộ MT Eastmark City
Tiện ích nội khu dự án căn hộ MT Eastmark City
Tiện ích nội khu dự án căn hộ MT Eastmark City
Tiện ích nội khu dự án căn hộ MT Eastmark City
Tiện ích nội khu dự án căn hộ MT Eastmark City
Nhà mẫu căn hộ tại MT Eastmark City
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
22
Số căn:
1933
Quy mô:
20ha
Mật độ xây dựng:
29.1
Điền Phúc Thành Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:7 Số tầng:22
Quy mô:20ha Mật độ xây dựng:29.1
Số căn hộ:1933 Ngày hoàn thành:
Điền Phúc Thành Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:7
Số tầng:22
Quy mô:20ha
Mật độ xây dựng:29.1
Số căn hộ:1933
Ngày hoàn thành: