Showing all 2 results

Sắp mở bán
Giá: 120 triệu/m2
  • Số căn hộ: 12000
  • Mật độ xây dựng: 20%
Đang mở bán
Giá: 25 tỷ
  • Số căn hộ: 1200
  • Mật độ xây dựng: 40%