Hiển thị tất cả 5 kết quả

Sắp mở bán
Giá: 80 triệu/m2
  • Số căn hộ: 12000
  • Mật độ xây dựng: 20%
Đang mở bán
Giá: 42 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1933
  • Mật độ xây dựng: 29.1
Đang mở bán
Giá: 130 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1300
  • Mật độ xây dựng: 28%
Đang mở bán
Giá: 140 triệu/m2
  • Số căn hộ: 300
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 180 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1200
  • Mật độ xây dựng: 40%