Hiển thị tất cả 10 kết quả

Sắp mở bán
Giá: 80 triệu/m2
 • Số căn hộ: 12000
 • Mật độ xây dựng: 20%
Đang mở bán
Giá: 120 triệu/m2
 • Số căn hộ: 975
 • Mật độ xây dựng: 15%
Đang mở bán
Giá: 6 tỷ/ căn
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 23.5%
Đang mở bán
Giá: 2.8 tỷ/ căn
 • Số căn hộ: 512
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 9 tỷ/ căn
 • Số căn hộ: 1433
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 42 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1933
 • Mật độ xây dựng: 29.1
Đang mở bán
Giá: 6 tỷ/ căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 130 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1300
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang mở bán
Giá: 140 triệu/m2
 • Số căn hộ: 300
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 180 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 40%