Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
20
Số tầng:
1
Số căn:
Quy mô:
118 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:20 Số tầng:1
Quy mô:118 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2024
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:20
Số tầng:1
Quy mô:118 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2024